Lenser - siltgardiner er beskyttende barrierer som brukes i maritimt miljø for å kontrollere forurensning forårsaket av suspenderte sedimenter, for eksempel siltig jord, steinstøv eller plast fiberarmering som brukes i betong. Arbeider som ofte krever lenser/siltgardin er utfylling i sjø, samt mudring/utdypning i sjø.
Skal du arbeide i strandsonen er vi behjelpelige med å skaffe Siltgardiner / lenser og vi kan også ta jobben med å legge dette ut for dere. evt. ettersyn og  opprydding etter at graving/mudring er ferdigstilt.